Espais d’aprenentatge

Quan treballem per espais els nens i les nenes ho fan de manera autònoma, escullen l’espai en el que volen treballar. Respecten materials, escolten les aportacions dels companys/es i les tenen en compte…

Darrera de cada proposta hi ha una feina de l’equip de professores, on s’estableixen uns continguts  a assolir, basats en els objectius de curs.