Treballem les vocals

 

Al llarg d’aquest curs anem treballant totes les vocals.

La setmana passada vam dividir els nens i nenes de la classe en 5 grups i cada grup feia  una vocal amb boletes de paper de seda.

Un altre dia cada nen/a escollia una vocal i la feia triant un material que hi havia preparat.

D’aquesta manera han fet totes les vocals però cadascú al seu gust.