Els espais, una manera diferent d’aprendre

Els espais ajuden a l’alumne a treballar qualsevol contingut de manera autònoma i respectant el ritme d’aprenentatge de cada un d’ells.

Llegir, escriure, jocs de taula, les matemàtiques o passar per les construccions pot ser una excusa per fer que l’infant provi i mostri les seves capacitats sense ni tan sols proposar-t’ho.

 

Fa 2 anys