VESS : rutines de pensament.

Ja hem començat a treballar la lletra M. El primer pas és treballar la fonètica. Estem aprenent a sentir-la mitjançant la rutina del 5 x 2. Dividits en dos grups pensem paraules on soni la M i les dibuixem o escrivim a un post-it i les penjem al nostre paper de la M.