El cos humà

  • Els macacos estem treballant el cos humà. Hem partit dels interessos de cadascún d’ells i a través del treball cooperatiu i les rutines de penament anem ampliant i integrant diferents coneixements.
  • Utlitzant la rutina de pensament ‘Pelar la fruita’ hem anat sents conscients de les ‘capes’ que té el nostre cos (roba, pell, músculs, òrgans i esquelet)
Fa 2 anys