Treball cooperatiu.

Per acabar la unitat d’indagació del sistema solar hem realitzat una activitat de grup, fent servir una rutina de pensament: Què falta?

Hem presentat als nens un dibuix del sistema solar, on hi ha havien dibuixat dos dels planetes i ells havien d’anar completant el dibuix a partir de la reflexió de l ‘equip.

 

 

Fa 11 mesos