Ull – mà

Les activitats que requereixen de la coordinació ull-mà ens ajuden a exercitar l’atenció.

Fa 11 mesos