Atelier… inventem històries!

A l’Atelier inventem històries on passen coses. Darrera de cada creació hi ha coses que succeeixen, històries per explicar.

Els nens pensen una història i després l’expliquen al grup. És important pensar en quin espai, amb quin material, serà el més adequat per portar a terme la meva idea.

En aquestes alçades del curs, on ja estan acostumats a treballar d’aquesta manera, surten treballs xulíssims!

Fa 3 anys