Coneixement del propi cos.

Fem psicomotricitat a diferents moments i espais de l’escola; afavorim el coneixement del propi cos, les nocions espaials i també la organització neurològica del propi cos.

Fa 3 anys