Llibre de lectura!

Els ocelots hem preparat uns llibres per fer lectura conjunta. Cada grup té el seu llibre i s’han de posar d’ acord tots plegats per valorar qui comença a llegir; amb aquesta activitat també aprenem a respectar el torn , a ajudar-nos, escoltar-nos i el més important estem aprenent a resoldre els petits conflictes que ens anem trobant!

Fa 3 anys