La mirada atenta.

La mirada que busca y la que encuentra, la que experimenta, la que crea, la que imagina, la que pregunta,…

Fa 3 mesos

Construint coneixement…

Amb els espais podem assolir i construir aprenentatges, segons els nostres interessos, necessitats i motivacions!

Fa 1 any