Treball cooperatiu.

Per acabar la unitat d’indagació del sistema solar hem realitzat una activitat de grup, fent servir una rutina de pensament:…

Fa 8 mesos