El sistema Solar en grups cooperatiu

  Com ja sabeu estem aprenent coses sobre el Sistema Solar. Ho treballem en grups cooperatius.

Un grup investiguen i treballen El sol

un altre grup els coets i la nau Apol.lo 11

un altre sobre els planetes

una altre sobre el dia i la nit

busquem informacio, dibuixem, escribim, fem manualutats… en finalitzar els dies de treball o exposarem a la resta de companys

Fa 9 mesos