Experimentació

A les safates d’experimentació els infants exploren a partir de la manipulació amb materials inespecífics, que proporcionen una gran varietat de sensacions, ofereixen també una diversitat de qualitats (pes, formes, dimensions, volum, textures, colors, olors, gustos…), també desenvolupen I augmenten el nivell d’atenció i concentració i així els infants estructuren la ment mitjançant la informació que reben manipulant i jugant.